Informacja o obiadach na miesiąc MARZEC

Sprzedaż obiadów na miesiąc MARZEC odbywać się będzie na portierni w dniach:

- dnia 1 marca 2019r. w godz. od 745 do 1100 oraz w godz. od 1500 do 1600

- dnia 4 marca 2019r. w godz. od 745 do 1100 

- dnia 5 marca 2019r. w godz. od 745 do 1100.

Odpłatność wynosi:

- dla uczniów - 67,20 zł

- dla nauczycieli - 178,50 zł.


Opłata za wyżywienie dla grup "0" do 10 marca 2019r. za miesiąc luty 2019r. 

Proszę o przestrzeganie wyżej wymienionych terminów.