Informacja o obiadach na miesiąc MAJ 2019

Sprzedaż obiadów na miesiąc MAJ odbywać się będzie na portierni w dniach:

- dnia 6 maja 2019r. w godz. od 745 do 1100 oraz w godz. od 1500 do 1600

- dnia 7 maja 2019r. w godz. od 745 do 1100 

- dnia 8 maja 2019r. w godz. od 745 do 1100.

Odpłatność wynosi:

- dla uczniów - 64,00 zł

- dla nauczycieli - 170,00 zł.


Opłata za wyżywienie dla grup "0" do 10 maja 2019r. za miesiąc kwiecień 2019r. 

Proszę o przestrzeganie wyżej wymienionych terminów.