Bezpieczna szkoła

Drodzy Rodzice prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w dokumencie „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

Autor: Renata Sykuła