Skład Zarządu Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przy Szkole Podstawowej nr 10 w Puławach

w roku szkolnym 2016/2017

  

 

Przewodniczący – Agnieszka Gajewska

Wiceprzewodniczący – Rafał Nowak

Sekretarz – Joanna Mikołajczyk

Skarbnik –Agnieszka Janicka