Plan pracy Rady Rodziców

Plan pracy Rady Rodziców
na rok szkolny 2015/2016

 

 

Lp.

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

 1.  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 20015/2016

01.09.2015r.

przewodniczący RR, dyrekcja szkoły

 1.  

Zebranie z Radami klasowymi

29.09.2015r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły

 1.  

„Dzień chłopaka”

30.09.2015r.

rady klasowe,

wychowawcy klas

 1.  

Obchody „Dnia Edukacji Narodowej”

14.10.2015r.

prezydium RR,

dyrektor szkoły

 1.  

Ślubowanie klas I

14.10.2015r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły,

wychowawcy klas I

 1.  

Zebranie z Radami klasowymi

27.10.2015r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły

 1.  

Święto Odzyskania Niepodległości

listopad 2015r.

prezydium RR,

p. E. Górska,

p. R. Firlej,

p. H. Błaszczak,

wychowawcy klas,

dyrekcja szkoły

 1.  

Zabawy andrzejkowe

listopad 2015r.

rady klasowe,

wychowawcy klas

 1.  

Mikołajki

06.12.2015r.

rady klasowe

wychowawcy klas

 1.  

Zebranie z Radami klasowymi

15.12.2015r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły

 1.  

Kolędowanie w różnych językach

grudzień 2015r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły

p. I. Lewikowska,

p. K. Borkowska,

wychowawcy klas

 1.  

Wigilia szkolna klas I-III

grudzień 2015r.

rodzice,

wychowawcy klas młodszych

 1.  

Jasełka

grudzień 2015r.

rodzice, katecheci

 1.  

Orszak Trzech Króli

06.01.2016r.

rodzice, katecheci

 1.  

Dzień Babci i Dziadka

styczeń 2016r

rodzice,

wychowawcy klas

 1.  

Zebranie z Radami klasowymi

26.01.2016r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły

 1.  

Zabawy karnawałowe

luty 2016r.

rady klasowe,

wychowawcy klas,

dyrekcja szkoły

 1.  

Dzień Kobiet

08.03.2015r.

rady klasowe,

dyrektor szkoły

wychowawcy klas

 1.  

Dzień wiosny – zawody pływackie
o Puchar Patrona Szkoły

21.03.2016r.

rady klasowe,

p. Michał Szafranek,

p. J. Magnuszewski,

wychowawcy klas,

dyrekcja szkoły

 1.  

Zebranie z Radami klasowymi

15.03.2016r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły

 1.  

„Dzień ziemi” – udział rodziców
w rajdach i wycieczkach

kwiecień 2016r.

rodzice ,

p. R. Firlej,

p. A. Ogórek,

p. M. Kijewska

 1.  

Uroczystości szkolne związane z rocznicą Konstytucji 3 Maja

maj 2016r.

prezydium RR,

p. M. Piątek, 

p. A. Czarnota,

dyrekcja szkoły

 1.  

Zebranie z Radami klasowymi

17.05.2016r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły

 1.  

Uroczystości klasowe z okazji Święta Matki

maj 2016r.

wychowawcy klas,

rodzice

 1.  

Festyn z okazji Dnia Dziecka

czerwiec 2016r.

rodzice,

wychowawcy klas

 1.  

Tradycyjne spotkanie dyrekcji szkoły
z najlepszymi uczniami i ich rodzicami

21.06.2016r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły,

wychowawcy klas I-VI

 1.  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

24.06. 2016r.

przewodniczący RR, dyrekcja szkoły,

wychowawcy klas I-VI

 1.  

Podsumowanie pracy Rady Rodziców
w roku szkolnym 2015/2016

czerwiec 2016r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy Rady Rodziców
na rok szkolny 2016/2017

 

 

Lp.

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

 1.  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

01.09.2016r.

przewodniczący RR, dyrekcja szkoły

 1.  

Zebranie z Radami klasowymi

20.09.2016r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły

 1.  

„Dzień chłopaka”

30.09.2016r.

rady klasowe,

wychowawcy klas

 1.  

Obchody „Dnia Edukacji Narodowej”

14.10.2016r.

prezydium RR,

dyrektor szkoły

 1.  

Ślubowanie klas I

14.10.2016r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły,

wychowawcy klas I

 1.  

Zebranie z Radami klasowymi

25.10.2016r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły

 1.  

Święto Odzyskania Niepodległości

listopad 2016r.

prezydium RR,

p. A. Czarnota,

p. M. Piątek,

p. A. Kowalczyk,

wychowawcy klas,

dyrekcja szkoły

 1.  

Zabawy andrzejkowe

listopad 2016r.

rady klasowe,

wychowawcy klas

 1.  

Mikołajki

06.12.2016r.

rady klasowe

wychowawcy klas

 1.  

Zebranie z Radami klasowymi

13.12.2016r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły

 1.  

Kolędowanie w różnych językach

grudzień 2016r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły

p. I. Lewikowska,

p. K. Borkowska,

wychowawcy klas

 1.  

Wigilia szkolna klas I-III

grudzień 2016r.

rodzice,

wychowawcy klas młodszych

 1.  

Jasełka

grudzień 2016r.

rodzice, katecheci

 1.  

Orszak Trzech Króli

06.01.2017r.

rodzice, katecheci

 1.  

Dzień Babci i Dziadka

styczeń 2017r.

rodzice,

wychowawcy klas

 1.  

Zebranie z Radami klasowymi

31.01.2017r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły

 1.  

Zabawy karnawałowe

luty 2017r.

rady klasowe,

wychowawcy klas,

dyrekcja szkoły

 1.  

Dzień Kobiet

08.03.2017r.

rady klasowe,

dyrektor szkoły

wychowawcy klas

 1.  

Dzień wiosny – zawody pływackie
o Puchar Patrona Szkoły

21.03.2017r.

rady klasowe,

p. Michał Szafranek,

p. J. Magnuszewski,

wychowawcy klas,

dyrekcja szkoły

 1.  

Zebranie z Radami klasowymi

28.03.2017r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły

 1.  

„Dzień ziemi” – udział rodziców
w rajdach i wycieczkach

kwiecień 2017r.

rodzice ,

p. R. Firlej,

p. A. Ogórek,

p. G. Czerska

 1.  

Uroczystości szkolne związane z rocznicą Konstytucji 3 Maja

maj 2017r.

prezydium RR,

p. M. Piątek, 

p. A. Czarnota,

p. M. Gaj

dyrekcja szkoły

 1.  

Zebranie z Radami klasowymi

23.05.2017r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły

 1.  

Uroczystości klasowe z okazji Święta Matki

maj 2017r.

wychowawcy klas,

rodzice

 1.  

Festyn z okazji Dnia Dziecka

czerwiec 2017r.

rodzice,

wychowawcy klas

 1.  

Tradycyjne spotkanie dyrekcji szkoły
z najlepszymi uczniami i ich rodzicami

21.06.2017r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły,

wychowawcy klas IV-VI

 1.  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

20.06. 2017r.

przewodniczący RR, dyrekcja szkoły,

wychowawcy klas I-VI

 1.  

Podsumowanie pracy Rady Rodziców
w roku szkolnym 2016/2017

czerwiec 2017r.

prezydium RR,

dyrekcja szkoły