ROK Z MONTESSORI

„Pomóż mi zrobić to samodzielnie” M.Montessori

Innowacja pedagogiczna „Rok z Montessori” jest wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego. 

Na podstawie obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje umiejętności praktycznych a czynności samoobsługowe nadal sprawiają problemy wielu dzieciom przekraczającym próg szkolny. Proponowane przeze mnie działania mają przede wszystkim usprawnić te umiejętności oraz sprawić, że zajęcia będą atrakcyjne i ułatwią zrozumienie wielu trudnych treści edukacyjnych. Innowacja jest próbą wdrożenia elementów pedagogiki Marii Montessori do tradycyjnej edukacji. Opiera się głównie na indywidualnej pracy z materiałem rozwojowym. W roku szkolnym 2018/2019 będzie wdrażana w klasach: IB, IC oraz grupie 0B.

Karta Innowacji Pedagogicznej                                                     

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie