INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Robert Morszczyzna. Można się z nim skontaktować pisemnie lub osobiście pod adresem: 24-100 Puławy, ul. M. Piłsudskiego 83, telefonicznie pod numerem telefonu 609 193 008 lub pocztą elektroniczną pisząc na adres: rodo@cuwpulawy.pl