MÓJ REGION - MOJA OJCZYZNA

Adresatem programu są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach.

(klasa III A i klasa VI a)

Cele programu:

 1. Kultywowanie wartości kulturowych, patriotycznych oraz wyrabianie dbałości o kulturę języka ojczystego w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji ucznia.

 2. Rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 3. Wzbogacanie słownika mowy czynnej.

 4. Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej historii i genezy Puław oraz postaci historycznych związanych z Puławami.

Formy pracy: grupowa

Metody pracy: praktyczne działanie, pokaz, prelekcja, warsztaty.

Czas realizacji programu: 2018/2019

Realizacja treści programowych obejmuje współpracę z taki instytucjami jak:

 1. Muzeum Czartoryskich w Puławach.

 2. Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Puławach.

 3. Muzeum Oświatowe w Puławach.

 4. Współpraca z numizmatykiem panem Zbigniewem Kiełbem.

Tematyka programu:

 1. Wyjście do Biblioteki Rolniczej im. M. Oczapowskiego w Puławach. Udział w lekcji bibliotecznej połączonej z prezentacją genezy Puław oraz zapoznanie z historią rodu Czartoryskich. Wspomnienie postaci J. Piłsudskiego, związanego z miastem na początku XX wieku.

 2. Wyjście do Muzeum Czartoryskich w Puławach:

 • Przypomnienie historii rodu Czartoryskich;

 • Zapoznanie uczniów z bogatym zbiorem wysokiej klasy malarstwa, militariów, rzemiosła artystycznego oraz pamiątkami o charakterze historyczno- sentymentalnym.

 1. Wyjście do Muzeum Oświatowego w Puławach.

 2. Spotkanie z numizmatykiem puławskim- p. Zbigniewem Kiełbem- udział uczniów w warsztatach ,,Puławy dawniej i dziś”.

 3. Wyjścia do Biblioteki Rolniczej im. M. Oczapowskiego w Puławach na wystawy historyczno-artystyczne. (okazjonalnie)

Przewidywane efekty:

 • Zintegrowanie uczniów ze środowiskiem lokalnym;

 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej historii Puław i rodu Czartoryskich;

 • Podniesie poziomu społecznego i komunikacyjnego uczniów;

 • Poszerzenie słownika mowy czynnej- wyrobienie dbałości o kulturę języka ojczystego (poprzez wymianę spostrzeżeń- dyskusja, prace pisemne podsumowujące realizację programu).

 • Uwrażliwianie uczniów na odbiór sztuki poprzez udział w oglądaniu wystaw.

Agnieszka Goluch-Romanowska