MAGICZNE PUDEŁKO - KAMISHIBAI

Innowacja pedagogiczna „Magiczne pudełko – Kamishibai” adresowana jest do wszystkich uczniów klas I-III. Program powstał, aby umożliwić dzieciom bliższy kontakt z literaturą dziecięcą przedstawioną w mało znanej formie- „papierowego teatrzyku”. Czytanie dzieciom rozbudza w nich ciekawość świata, pomaga im zrozumieć siebie i innych oraz wyrabia nawyk czytania. W Kamishibai możemy stosować alternatywną formę czytania, która umożliwia jeszcze większe pobudzanie wyobraźni dzieci. Celem innowacji jest propagowanie czytelnictwa, wspieranie postawy twórczej uczniów, zapoznanie ich z założeniami teatru Kamishibai a następnie wykonywanie ilustracji do czytanych tekstów oraz stworzenie opowiadania w formie książki kamishibai i zaprezentowanie go innym dzieciom i rodzicom.

Karta innowacji pedagogicznej