Jesteś tutaj: Start / KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE

Kompetencje kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

Kompetencja jest kombinacją wiedzy, umiejętności i przyjmowanej postawy. Kompetencje kluczowe to kompetencje, które wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia. Proces kształtowania i rozwijania w sobie kompetencji kluczowych trwa przez całe życie i nigdy się nie kończy.

Specjalnie powołany Zespół planując pracę nad rozwijaniem kompetencji kluczowych w naszej szkole wybrał kompetencje uczenia się, jako tą kompetencję, którą należy rozwijać ze szczególną uwagą wśród naszych uczniów. Poniżej umieszczane będą przydatne informacje (artykuły, linki) o tym jak się uczyć efektywniej, jakie są cechy naszej pamięci, jak organizować naukę. Zachęcamy do wykonywania ćwiczeń, które pomogą lepiej zapamiętywać materiał, szybciej i skuteczniej się uczyć.